Räkna ut medelvärde

Foto av författare

Så räknar man ut medelvärde

Medelvärdet beräknas genom att valfritt antal tal summeras för att sedan divideras med antalet tal i gruppen.

Exempel:

Vi vill räkna ut medeltalet från följande sex stycken tal: 1,3,5,6,9 och 10.

Steg 1:
1+3+5+6+9+10 =34

Steg 2:
34 / 6 = 5,66

Så räknar man ut median

Medianen är det mittersta talet i en grupp med tal. Om det är ojämt antal tal i gruppen är medianen det mittersta. Om det är jämt antal tal i gruppen plussar man ihop de två mittersta talen och dividerar de med 2.

Exempel:

Medianen räknas fram på olika sätt beroende på om det är ett jämt eller ojämt antal tal som medianen skall beräknas från.

Ojämt antal tal:

1,2,3,5,6,8,12
Medianen är 5

Jämt antal tal:

1,2,3,5,6,8,12,17

Steg 1:
Välj ut de två mittersta talen, i detta fall 5 och 6.

Steg 2:
5+6 = 11

Steg 3:
11 / 2 = 5,5
Medianen är 5,5

Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Ansvarig för redaktionellt innehåll på kreditochfinans.se sedan 2023. Andreas är specialiserad på snabblån, bolån och privatlån och har skrivit om lån sedan 2017 på olika sajter inriktade mot finans. Hans opartiska tillvägagångssätt ger läsarna insikter och klarhet när de utforskar olika lånealternativ.